Palmarés

GIANTX PRIDE | @GiantsGaming
Subcampeón Superliga Verano - 2022 Campeón Superliga Verano - 2021 Campeón Superliga Orange Primavera - 2020 Campeón Superliga Orange Verano - 2019 Subcampeón Superliga Orange Verano - 2018 Campeón Superliga Orange Verano - 2017 Campeón División de Honor Temporada 8 - 2015 Campeón División de Honor Temporada 6 - 2014 Campeón División de Honor Temporada 2 - 2012 Campeón Iberian Cup - 2021 Campeón Iberian Cup - 2020 Subcampeón Iberian Cup - 2019 Subcampeón Iberian Cup - 2018 Campeón La Copa - 2017 Campeón La Copa - 2016
Campeón de Liga 7/25
7/25
Iberian Cup 2/6
2/6
La Copa 2/2
2/2
Movistar KOI | @movistarkoi
Campeón Superliga Verano - 2023 Campeón Superliga Primavera - 2023 Subcampeón Superliga Orange Primavera - 2020 Campeón Superliga Orange Verano - 2020 Subcampeón Superliga Orange Primavera - 2018
Campeón de Liga 3/25
3/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
MAD Lions Madrid | @MADLions
Campeón Superliga Orange Primavera - 2018 Campeón Superliga Orange Verano - 2018 Subcampeón Superliga Orange Verano - 2017 Subcampeón Iberian Cup - 2021 Campeón Iberian Cup - 2019 Campeón Iberian Cup - 2018
Campeón de Liga 2/25
2/25
Iberian Cup 2/6
2/6
La Copa 0/2
0/2
Los Heretics | @TeamHeretics
Campeón Superliga Primavera - 2024 Subcampeón Superliga Primavera - 2023 Campeón Superliga Verano - 2022 Campeón Iberian Cup - 2023 Subcampeón Iberian Cup - 2022
Campeón de Liga 2/25
2/25
Iberian Cup 1/6
1/6
La Copa 0/2
0/2
OverGaming Club
Subcampeón División de Honor Temporada 7 - 2015 Campeón División de Honor Temporada 4 - 2013
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
ThunderX3 Baskonia
Campeón Superliga Orange Primavera - 2017 Subcampeón La Copa - 2016
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
xPerience eSports
Campeón División de Honor Temporada 7 - 2015
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Smart People
Campeón División de Honor Temporada 1 - 2012
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
34United
Campeón División de Honor Temporada 3 - 2013
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Karont3 e-Sports Club
Campeón División de Honor Temporada 5 - 2014
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
ASUS ROG Army
Subcampeón División de Honor Temporada 9 - 2016 Campeón División de Honor Temporada 10 - 2016
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
G2 España
Campeón División de Honor Temporada 9 - 2016 Subcampeón División de Honor Temporada 10 - 2016 Subcampeón La Copa - 2017
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Fnatic TQ | @FnaticTQ
Campeón Superliga Primavera - 2022
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
UCAM Esports | @UCAM_esports
Campeón Superliga Primavera - 2021 Subcampeón Superliga Verano - 2021 Campeón Iberian Cup - 2022
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 1/6
1/6
La Copa 0/2
0/2
Splyce Vipers
Campeón Superliga Orange Primavera - 2019
Campeón de Liga 1/25
1/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
BISONS ECLUB | @bisonseclub
Subcampeón Superliga Verano - 2023 Subcampeón Superliga Primavera - 2022
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Origen BCN | @origenbcn
Subcampeón Superliga Orange Primavera - 2019 Subcampeón Superliga Orange Verano - 2019
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
CooLife Gaming
Subcampeón División de Honor Temporada 8 - 2015
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
G2 Arctic | @G2ArcticES
Subcampeón Superliga Orange Verano - 2020 Subcampeón Iberian Cup - 2020
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Cream Real Betis | @creamrealbetis
Subcampeón Superliga Primavera - 2021
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Pain Gaming
Subcampeón División de Honor Temporada 1 - 2012
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
DRAGONS E.C.
Subcampeón División de Honor Temporada 5 - 2014
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Comando Élite
Subcampeón División de Honor Temporada 3 - 2013
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Guasones | @guasones
Subcampeón Superliga Primavera - 2024
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
KIYF eSports
Subcampeón Superliga Orange Primavera - 2017
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Team SalsaLoL
Subcampeón División de Honor Temporada 6 - 2014
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Dimegio Club
Subcampeón División de Honor Temporada 4 - 2013
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
x6tence | @x6tence
Subcampeón División de Honor Temporada 2 - 2012
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2
Finetwork KOI | @KOI
Subcampeón Iberian Cup - 2023
Campeón de Liga 0/25
0/25
Iberian Cup 0/6
0/6
La Copa 0/2
0/2